SAFE LIFE

SMO MEDNARODNI ZAVAROVALNI ZASTOPNIK

SAFE LIFE

SAFE LIFE

SAFE LIFE je dinamično, sodobno podjetje z visoko stopnjo strokovnosti in dolgoletnimi izkušnjami. Intenzivno se ukvarjamo z vprašanjem „finančne varnosti za prihodnost“.

PARTNER

Naše partnersko podjetje GRAWE je mednarodno podjetje z izkušnjami na področju zavarovanj, bančništva in prometa z nepremičninami. Naše partnerstvo z GRAWE nam zagotavlja zaupanje, stabilnost in zanesljivost, kar je tudi dokaz našim strankam, da delujemo v interesu njihove varnosti.

PRODUKTI

Naši produkti izpolnjujejo zahteve naših strank. Naši produkti strankam omogočajo dolgoročno perspektivo za varno finančno bodočnost.

STORITVE

Naši sodelavci imajo dolgoletne izkušnje na področju življenjskih zavarovanj. Profesionalna analiza potreb vseh naših strank nam omogoča, da jim nudimo rešitve prilagojene njihovim potrebam.

SAFE LIFE
PARTNER

Od svojih začetkov prvega zanesljivega požarnega zavarovanja za prebivalstvo do danes, ko je postala vsestranska mednarodna zavarovalna skupina, lahko GRAWE s ponosom ponudi produkte na področju zavarovanja, finančnih storitev in prometa z nepremičninami.

Trinajst zavarovalnih podjetij v Srednji in Jugovzhodni Evropi so dokaz naše mednarodne usmeritve. Stabilnost in visok položaj na tržišču zavarovanj so odraz našega uspešnega poslovanja, ki traja že več kot 180 let.

S svojimi trinajstimi podružnicami v Srednji in Jugovzhodni Evropi, se GRAWE skupina lahko resnično predstavlja kot mednarodno podjetje. Dolgoročnost, stabilnost in visok položaj na tržišču so dokaz našega več kot 180 let trajajočega uspešnega poslovanja.

GRAWE skupina je eno največjih avstrijskih zavarovalnih podjetij z več kot 4 milijoni zavarovalnih pogodb in letnim prilivom premij v vrednosti več kot 750 milijonov evrov.

Finačna stabilnost skupine GRAWE se odraža v vrednosti njenega aktivnega kapitala, ki je znatno večja od povprečja in odraža njen konzervativni pristop k politiki vlaganj.

Zaupana sredstva strank se predvsem vlagajo v nepremičnine, obveznice ali hipoteke; le mali del se vlaga na borzi ali v delnice.

Če sodimo po razmerju med kapitalizacijo in finančnimi obvezami, je GRAWE eno najbolj konstantnih zavarovalnih podjetij. Pri utrjevanju kapitala podjetja ostaja GRAWE skupina dosledna svojemu konzervativnemu pristopu in tako ocenjuje vrednost svojega kapitala s strogim upoštevanjem pravila o nižji vrednosti.

000

let izkušenj in tradicije

PARTNER
„Zanesljiva varnost za vsakega“

je bil moto nadvojvode Johana, ki je osnoval Grazer Wechselseitige (GRAWE) 1828. leta.
product

Produkti

Našim strankam nudimo varnost, ki jim omogoča, da lagodno in varno pričakujejo svojo prihodnost.

Nesigurnost in nestabilnost na finančnih tržiščih so faktorji, ki otežujejo varno vlaganje denarja v prihodnost. Predvideno upadanje vplačil doprinosa za pokojnine in porast nezaposlenosti povečujejo občutek nesigurnosti pri strankah.

Naši produkti popolnoma izpolnjujejo pogoje za varno finančno prihodnost. Ker je vsak posameznik edinstven, smo kreirali široko paleto produktov, narejenih po meri posameznika, da bi s tem izpolnili specifične potrebe in pričakovanja naših strank. Tako široka paleta produktov ponuja rešitve za vse stranke.

Naši produkti združujejo finančno stabilnost in dolgoročno varnost za naše stranke. Te vrednote so nam zelo pomembne.

product
SERVICE

NAŠE SVETOVALNE STORITVE

Zagotoviti kvaliteten produkt je najvažnejše v vsakem poslu, vendar je to še posebej važno za finančne storitve, področje, kjer je prišlo do velike rasti ponudb storitev in razvoja v promociji teh storitev. Zavarovalne družbe in banke se pospešeno prilagajajo novim trendom in so zelo kreativne v kreiranju novih produktov. Zato je strankam vse težje dobiti jasen pregled, kaj se nudi na tržišču. Naša naloga je, da strankam nudimo pomoč in nasvet. Strokovno usposobljeni sodelavci SAFE LIFE-a vam lahko nudijo podporo na naslednjih področjih:

     • Življenjsko zavarovanje
     • Ocena zavarovanja v primeru invalidnosti in/ali bolezni
 • Ocena pokojninskega programa
 • Nezgodno zavarovanje

NAŠA PODPORA

Večina strank SAFE LIFE-a je v Srednji in Jugovzhodni Evropi. Verjamemo, da razumevanje želja naših strank in splošnih pogojev predstavlja koristno storitev, ki bi jo bilo potrebno nuditi prebivalcem vseh držav.

Naša strokovna usposobljenost na področju zavarovanj in financ nam omogoča, da svetujemo našim strankam, kako izbrati najboljšo rešitev za svojo bodočnost. Ponujamo kompetentne in strokovne nasvete pri izbiri dolgoročnih investicij in življenjskih zavarovanj.
Naš cilj je nuditi našim strankam jasno in nepristransko sliko o njihovih pokojninskih načrtih in omogočiti kompetentno osebno pokojninsko rešitev.

SERVICE
career

Zainteresiranim posameznikom s prodajnimi in organizacijskimi sposobnostmi ponujamo dolgoročno priložnost, da razvijejo svoj potencial znotraj dinamičnega delovnega okolja. Svoje sodelavce pripravljamo za njihove bodoče naloge na profesionalen način. Kombiniranje teorije s prakso in izkušnjami je bistvo našega izobraževanja. Kvaliteta in kompetentnost naših sodelavcev nam je pomembna, ker predstavlja bistveno vlaganje v našo prihodnost.

Izmenjava znanja med vsemi našimi sodelavci je ključen element našega izobraževanja in nam je zelo pomembna. Naši sodelavci se učijo od najboljših! To nam omogoča, da ponudimo priložnost za izredno kariero.

Naša načela in vrednote:

 • Osredotočamo se na naše ključne kompetence
 • Uporabljamo dolgoletne izkušnje in edinstveno ekspertizo
 • Zanesljivost, korektnost in poštenost so sestavni del našega pristopa
 • Promoviramo sodelovanje s pomočjo intenzivne komunikacije
 • Težimo k najvišjemu nivoju profesionalizma
 • Zagotavljamo visoko kvaliteto s pomočjo intenzivnega izobraževanja
 • Dosežki in uspehi si zaslužijo priznanje in mi jih nagrajujemo

Naša vizija je da imamo zadovoljne in uspešne sodelavce! Bi želeli postati del našega tima? Povprašajte o možnostih poslovnega sodelovanja: office@safelife.si

career
CAREER
“Prihodnost pripada tistim, ki verjamejo v resničnost svojih sanj.”

Eleanor Roosevelt
CAREER
international broker
international broker
contact us

SafeLife VersicherungsvermittlungsGmbH
Glavna podružnica
Gregorčičeva 39
2000 Maribor
Slovenija

Svetovalni centri
Slomškova 12
1000 Ljubljana
Slovenija
+386 (08) 201 40 98

office@safelife.si

    

contact us