Kurzlogo_RGB_kl

Od svojih začetkov prvega zanesljivega požarnega zavarovanja za prebivalstvo do danes, ko je postala vsestranska mednarodna zavarovalna skupina, lahko GRAWE s ponosom ponudi produkte na področju zavarovanja, finančnih storitev in prometa z nepremičninami.

Trinajst zavarovalnih podjetij v Srednji in Jugovzhodni Evropi so dokaz naše mednarodne usmeritve. Stabilnost in visok položaj na tržišču zavarovanj so odraz našega uspešnega poslovanja, ki traja že več kot 180 let.

S svojimi trinajstimi podružnicami v Srednji in Jugovzhodni Evropi, se GRAWE skupina lahko resnično predstavlja kot mednarodno podjetje. Dolgoročnost, stabilnost in visok položaj na tržišču so dokaz našega več kot 180 let trajajočega uspešnega poslovanja.

GRAWE skupina je eno največjih avstrijskih zavarovalnih podjetij z več kot 4 milijoni zavarovalnih pogodb in letnim prilivom premij v vrednosti več kot 750 milijonov evrov.

Finančna stabilnost skupine GRAVE se odraža v vrednosti njenega aktivnega kapitala, ki je znatno večje od povprečja in odraža njen konzervativni pristop k politiki vlaganj.

Zaupana sredstva strank se predvsem vlagajo v nepremičnine, obveznice ali hipoteke; le mali del se vlaga na borzi ali v delnice.

Če sodimo po razmerju med kapitalizacijo in finančnimi obvezami, je GRAWE eno najbolj konstantnih zavarovalnih podjetij. Pri utrjevanju kapitala podjetja ostaja GRAWE skupina dosledna svojemu konzervativnemu pristopu in tako ocenjuje vrednost svojega kapitala s strogim upoštevanjem pravila o nižji vrednosti.

194

let izkušenj in tradicije